Chất chơi xứ Nghệ nè Anh Bodoi Thudo Phan Anh

Chất chơi xứ Nghệ nè Anh Bodoi Thudo Phan Anh
Phó Bí thư Đoàn cơ sở Hoàng Trường Giang Mèo nên học tập
thầy Phan Bá Tiến – Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 3 cho biết: “Trường có 1.256 học sinh với 30 lớp, ở 3 khối lớp đều ăn mặc gọn gàng, áo trắng và đội mũ cối dự lễ khai giảng. Đây là hình ảnh đẹp do đồng chí Bí thư Đoàn trường vận động