CDCN 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người

CDCN 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người
Lạy Chúa Giêsu, con nài xin lòng Thương Xót Chúa cho những ai phạm tội giết người.
Con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho những ai đang mắc tội trọng. Con xin dâng Chúa những đau đớn, thống khổ của con, để Chúa rộng lòng tha thứ tội lỗi của họ.
Con cầu xin Chúa che chở tất cả những ai có ý định xấu xa trong tâm hồn họ bằng Máu Châu Báu Chúa, để họ được tẩy sạch tội lỗi của họ. Amen