CÁC MẸ BẦU BÌ, CHO CON BÚ CỨ YÊN TÂM MÀ DÙNG elevit của úc CỦA EM NHÉ. Khách hàng mặc định sp nào càng nhiều tem thì càng tin tưởng. Ngay cả mình cũng vậy, đi mua mĩ phẩm hay thuốc là cứ phải nhòm cái tem và cái Date. Sống chết j cũng thắc mắc