Càng làm càng học được nhiều thứ

Càng làm càng học được nhiều thứ… Đúng như một người anh đã nói :” làm phim là nghề dạy nghề”.
Giờ nghĩ lại thấy hồi làm “Gái già lắm chiêu” thật đúng kiểu “điếc không sợ súng”. Không biết gì về làm phim, cũng không một mối quan hệ với ai trong nghề. Vậy mà dám làm phim rạp.
Bốn đứa đầu đội trời chân đạp đất đúng nghĩa. Hieu Trong Nguyen Thuý Vy – chân ướt chân ráo bước vào nghề thì giờ đã thành Producer cứng cựa, am hiểu từ sx phim ảnh, hậu kỳ cho đến event, Pr…
Quan Anh thì trùm mảng kế toán về truyền thông, phim ảnh. Hỏi gì cũng biết hết rồi.
Còn mình và Nam Cito thì vẫn phải học tiếp không ngừng. Bởi qua mỗi dự án lại thấy mình đúng là đã nhìn mọi thứ còn non nớt quá. Phải làm nhiều, học nhiều để thấy nhiều hơn, hiểu rộng hơn. Quyết không để có tầm nhìn trong vòm miệng giếng được!

17 Comments