Bạn tìm đến tôi tha thiết được chữa khỏi bệnh á sừng

Bạn tìm đến tôi tha thiết được chữa khỏi bệnh á sừng????
Tôi hỏi :” bạn có thực sự muốn chữa và đủ kiên trì theo tôi chữa tới cuối cùng?””
Bạn nói :” tôi muốn chữa khỏi hẳn, tôi đã chữa nhiều thuốc khắp nơi nhưng không khỏi hẳn đc, cứ tái đi tái lại, lần này tôi sẽ kiên trì tới cùng, tôi tin ở bạn !!!”
Tôi :” OKE! Tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi hẳn hoàn toàn cho bạn nếu bạn thật sự kiên trì nghe tôi, chữa như thế nào tôi sẽ nói cho bạn !!!”
See Translation