“…Làm đàn ông chính ra “rất khổ” nhưng đừng than vãn với phụ nữ vì phụ nữ chỉ chấp nhận một loại kêu khổ thôi đó là : Anh quá khổ….
Làm phụ nữ cũng “rất là cực” nhưng cũng đừng kêu ca với đàn ông vì đàn ông chỉ thích một loại than cực thôi đó là : Em thích cực…. ”
Chèm chẹp… Vậy nên là ứ cần Than chỉ cần La… Hahaha
Suy nghĩ mới, hành động mới… Hạnh Phúc mới… Hê hê hê. Tao gầy… Đờ mơ con Nga! Tao gầy, tao đẹp, tao có Quyền…! Đưa cụ mày 500k đây!!!
Nga Tinh dầu
#uni #gayngonchanh

22 Comments