Sáng đưa con gái ông Đỗ Văn Dũng đi học vừa xuống xe đã thấy bà con bô bô bảo bạn là mẹ tớ tập lè lưỡi trợn mắt ( tập yoga)như thế này các cậu ạ rồi cười hô hố ra. Nhọc quá cơ. Tháng mới vui vẻ nhé các tình yêu của em.