TÍNH MẠNG NGƯỜI VIỆT NAM GIÁ BAO NHIÊU? Chúng ta thường nói với nhau rằng “sinh mạng con người là vô giá”, vì vậy không thể cân đong đo đếm bằng tiền, và càng không thể dùng tiền để đánh đổi. Thế nhưng nhiều câu chuyện đau lòng ở Việt Nam gần đây đã phủ