Được tiếp lửa sau buổi thành công sáng nay, mình lại ham hố hẹn gặp các bạn một trải nghiệm Ứng dụng Múa và Chuyển động Trị liệu với Người tự kỷ và cần chăm sóc đặc biệt Thời gian: 2:30-4:30 chiều thứ 4, Ngày 27.1.2016 Tại: Trung tâm Văn hóa Mỹ, Tầng 1, Tháp