Hôm trước đăng bài bán đồ phụ tùng mà thấy thương cho quả hàng, cứ vẫn bị phân biệt chủng tộc….. Kỳ Ghê, ăn thì phải mặc chứ,cũng chỉ là quần áo mà các cụ có đuôi phụ cứ nhắn tin cười mới đau chớ. Cũng mừng vì có nhiều bạn nữ đặt hàng…. Vài