2 năm sau ngày thất nghiệp

2 năm sau ngày thất nghiệp, 2 năm sau ngày lập gia đình mình mở shop đầu tiên cũng là ngày đầu tiên ra ở riêng.
Hôm nay 31/5/2017- 4 năm ngày cưới- 2 năm ngày mở shop cơ sở Hoàng ngọc phách, Mình chuẩn bị mở shop thứ 2. Nhân viên từ 1 đã lên thành 4 nhóc (gọi là nhóc mà đứa nào nó cũng to hơn mình ít là gấp rưỡi) . Shop 2 Nhỏ thôi. Nhưng mình có lí do của mình :*** . Buồn cười là lại vườn ko kệ trống y xì 2 năm trc .