Với tình trạng chặn bắt ráo riết những gương mặt đối lập trước thềm đối thoại nhân quyền Việt Mỹ

Với tình trạng chặn bắt ráo riết những gương mặt đối lập trước thềm đối thoại nhân quyền Việt Mỹ, chúng ta có thể biết thái độ thực tâm của chế độ Trump với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Lại là những tuyên bố quan ngại hay những phản đối chiếu lệ đầy tính ngoại giao kiểu đu dây…? Nếu tôi là tổng thống Mỹ, tôi sẽ ra lệnh cho các viên chức ngoại giao có liên quan trong vụ này rút hết về nước mà không cần bất cứ lời tuyên bố nào. Chúng mày thích rừng rú tao cho rừng rú luôn thể. Không thích đối thoại thì cứ để kinh tế chúng mày ngập ngụa cho đến lúc dân nổi điên lên, nó thịt từng thằng từ lớn đến bé theo phong cách rừng rú luôn… hết chuyện 🙂

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *