Trong cái rủi còn có cái may

Trong cái rủi còn có cái may
Gặp được người tốt nên sau cùng thì em nó đã nguyên vẹn trở về sau 1 đêm đi chơi xa
1 lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ thông tin cứu mình 1 bàn thua trông thấy ❤️
Giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm

39 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *