Trẻ trâu phán xét cha anh

Trẻ trâu phán xét cha anh
Mít tinh phản đối, đòi truy tố tên phản động đội lốt linh mục Đặng Hữu Nam- các cựu chiến binh ở tỉnh Nghệ An đã thể hiện rõ lương tâm, trách nhiệm và sứ mệnh của một đoàn thể chính trị – xã hội, một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Lên tiếng để phản đối kẻ đã phỉ báng, phủ nhận giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do mà hàng triệu người Việt Nam, trong đó có chính họ đã phải hi sinh, đánh đổi bằng máu và tuổi trẻ mới có được, các cựu chiến binh đã làm đúng điều họ cần làm, phải làm.
Vậy mà, có những kẻ sinh ra trong hòa bình, nay lại nhố nhăng, mất dạy cười cợt, phê phán họ, cho rằng đó là việc làm lỗi thời, ấu trĩ.
Chúng là gì, những chủ nhân mới của đất nước hay đám trẻ trâu đòi phán xét, dạy dỗ cha ông?
Cạn lời!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *