THỜI SỰ

THỜI SỰ.
Theo báo chí VN, Mỹ sắp loạn rồi, vì Mr. Trump lên ngôi và ăn nói lung tung cả (xem báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, – hoặc Nhân Dân càng tốt – nhưng em không phải trong đảng nên đi tìm cả nước chẳng ai bán báo nhân dân)…
Thua chế độ Việt Nam nhiều…vì thằng nào ăn nói sai đúng gì, kỷ luật rồi chuyển nó qua làm chức khác. Chuyện nhỏ như đập vỉa hè, chuyện lớn như đòi đập lăng ba đình…- Chả ai chết cả. Vậy có phải là đời đời bền vững hơn không…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *