Tham lựng cực nhanh về lý do ra đời của chánh phủ Ngụy Gồng chóa

Tham lựng cực nhanh về lý do ra đời của chánh phủ Ngụy Gồng chóa.
Tham lựng nhanh nên cacc dẹp mẹ chiện cờ quạt lẫn slogan vớ vỉn ruồi pu qua một bên.
Thế lày
1. Từ bốn nhăm, Phú đĩ đã âm miu thịt Annam. Dzĩ nhiên , Bác Hồ biết tỏng, Bác biết thế đéo nào cũng fải tẩn nhau một trận ra trò với nó mới có độc lập – tư do.
. Bác và chánh phủ cù cưa với Phú đỹ đủ các kiểu con đã điểu , cốt lùi zờ nổ súng xa nhất có thể để chửn bị lực lượng vốn chả có zề trong tay ngoài tầm vông záo mác và dao fóng lợn.
2. Phú đỹ tưởng Bác Hồ, Bác Giáp là hạng ruồi muỗi, Bần nông Annam zỏi lắm là biết xài liềm gặt , dao bầu , biết đéo zì súng đạn, đại bác. Con Đờ Gôn nó nghĩ chỉ cần nó fất tay một cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tan tành.
Dè đâu , cù cưa mãi từ bốn sáu tới bốn tám đéo diệt được Việt Minh , lại còn bị Việt Minh tát cho mấy phát xây xẩm.
3. Phú Đỹ tỉnh ngộ , bome rôi Hồ Chí Minh& Võ Nguyên Giáp ko fải dạng vừa , bần nông Annam ko yếu đuối bạc nhược. Làm sao ? Nếu chỉ dùng lính Fáp và đám Phi (+ thêm tù binh Xô, Đức) thì đéo ổn, fải huy động thêm lũ Annamite thật nhiều, dùng người Annam tẩn người Annam.
Lúc này Fú đỹ mới nhớ ra Bảo đại là thằng mặt lồn nào,
Thế là chánh fủ “Cuốc Za Việt Nam” dc Fú đỹ sanh non trên một Tàu chiến ở Vinh Hạ Lông.
4 . Fú đỹ oánh zá sai về Bảo Đại lẫn bần nông Annam.
Bần nông Annam (vốn đông đảo) tuy nghèo và đói vẩu cả răng ra nhưng đéo ngu. Họ vữn tin tưởng cụ Hồ. Bảo Đạo& Hòn dza của con cỏn đéo sánh dc với Hòn Dza Nhật Nùn về tầm vóc , uy tín với nhân dân. Phú Đỹ bại thảm hại.
5. Phú Đỹ bại , Mỹ nhảy vào. Công thức chống Annam sẵn có do Phú đỹ , Mỹ xài luôn. Dzĩ nhiên có mông má lại chút đỉnh cho mới. QGVN được đổi áo thành VNCH. Đéo có vua chúa zì sất , một lũ ăn hại , đkm cút. Con vua mặt thộn bị Mỹ gạt ra , đau đớn , fẫn uất đâm ra tự kỷ , chết zà bên Fú đỹ
Kết lựn : sự ra đời của QGVN và VNCH chỉ đơn zản là do Việt Minh quá mạnh , Đế Quốc tự tay zải quyết Việt Minh , Việt Plus đéo xong nên fải nuôi chó.
Lũ con cháu 3 que nào vữn đang lải nhải chửi Kongsan Annam nên mang ơn Bác Hồ, Bác Giáp của J,D tao. Các cụ mà yếu thì Đế Quốc nó thịt xong trong 3 nốt nhạc chứ đào tạo , nuôi nâng chó săn làm đéo zì cho tốn tiền , tốn công, fỏng ạ.

32 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *