Tham gia buổi thảo luận tổ về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Tham gia buổi thảo luận tổ về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá bất hợp lý lớn nhất về quản lý nợ công hiện nay đó là 3 cơ quan cùng quản lý, gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). “Từ đó dẫn đến tình cảnh một người đi đàm phán vay nợ, một người về phân bổ nợ vay, một người thì trả nợ” – Chủ tịch QH bình luận.
Theo Chủ tịch QH, ở các nước, NHNN không phải là một thành viên của Chính phủ mà là một mô hình độc lập, kiểu NH trung ương. Theo đó, bên đi vay, đàm phán là Bộ Tài chính và đây là cơ quan thuộc các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. Còn ở Việt Nam, NHNN lại được coi là cơ quan ngang bộ, là một thành viên Chính phủ nên được cử tham gia các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc họp thường niên, trong khi đại diện các nước là bộ trưởng tài chính thì đại diện Việt Nam lại là thống đốc NHNN. Còn về vay ODA lại thuộc trách nhiệm Bộ KH-ĐT. Theo bà Ngân, phải sửa cho được bất hợp lý này và nếu làm được thì đây sẽ là “một cuộc cách mạng” trong quản lý nợ công.
“Bắt bệnh” nợ công, đại biểu (ĐB) QH Phạm Phú Quốc (TP HCM) chỉ ra bội chi ngân sách kéo dài, cộng với không ai chịu trách nhiệm một thời gian dài dẫn tới tăng nợ công. Còn ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP HCM) nêu thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là nợ công tăng rất nhanh, áp lực trả nợ rất cao nhưng lấy cái gì để bảo đảm nợ công thì trong luật chưa làm rõ. “Đi vay về rồi thì phải giám sát cho vay, làm sao bảo đảm thu hồi nợ được thì chưa đề cập đến nên cần bổ sung quy định” – ông Ngân góp ý.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) đề xuất thêm trong quản lý nợ công cần đưa vào trách nhiệm của nợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Ông chỉ rõ: “Phải đưa vào báo cáo nợ công để theo dõi và giám sát, vì chúng ta không thể nào phủi tay đối với hơn 400 tỉ USD mà DNNN đang nợ hiện nay”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *