CHUYỆN CỦA NỘI TÔI

CHUYỆN CỦA NỘI TÔI
Nội tôi thời chiến tranh từng nuôi 3 chiến sĩ dưới hầm bí mật. Thời ấy gọi là mẹ chiến sĩ.
Sau 1975 chỉ có 1 chiến sĩ tìm về thăm mẹ. Hai chiến sĩ kia làm to quá, vì nhiệm vụ cao cả quá, cho nên không thể hạ cố về thăm mẹ một lần. Nội tôi từng nhủ như thế mà không trách cứ một câu.
Đến khi nghe tin 1 chiến sĩ tham nhũng, nội tôi nói, biết như thế hồi đó nên cho nó ăn cứt.
Sau đó nghe 1 chiến sĩ khác tự xưng là “chúng ta” và gọi dân là “chúng nó”, lại nhân danh “chúng ta” đòi đưa “chúng nó” vào tù, nội tôi nói: nếu biết như thế này, hồi đó mở hầm bí mật giao nó cho giặc!

12 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *