Chiều nay đang chạy ngoài đường

Chiều nay đang chạy ngoài đường, tự dưng nhận được…hung tin, Tòng Thị Phóng về Tp.HCM thay Bí Thăng. Cười méo cả miệng. Nhưng cũng phải hiểu, Phóng là đệ ruột của ông Tổng và theo tình hình thì mọi khả năng đều có thể xảy ra!
Như vậy, danh sách Võ Văn Thưởng – Trương Hòa Bình – Nguyễn Thiện Nhân giờ có thêm Tòng Thị Phóng. Sau khi loại bớt và…nín cười, thì Nguyễn Thiện Nhân hiện là nhân vật sáng giá nhất!
– Nhà quan sát chính trị Việt Nam, anh Hữu Minh tức Nguyễn An Dân phân tích, ha!

45 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *