Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn nhất cả nước với sự phát triển về kinh tế, là đầu tàu cho các địa phương khác. Nhờ điều kiện thuận lợi đó mà trẻ em nơi đây cũng được chăm sóc một cách chu đáo hơn, khiến Hồ Chí Minh trở