Month: June 2017

– Tại sao ngày 1/6, ở nhiều nơi, chỉ có học sinh giỏi được nhận quà. Còn các học sinh trung bình hoặc yếu thì không phải là thiếu nhi? – Tại sao những người vượt đèn đỏ biết thừa là khi lao vào dòng đèn xanh, sẽ khó đi hơn cho bản thân họ

Đợt này

  Đợt này, nhà Trump loạn như tổ ong. Bác Phúc nhà mình chen chân xin vào gặp được Trump cũng là dũng cảm và may mắn . Nước Mỹ có vẻ quan tâm đến Covfefe và Musk dọa bỏ cố vấn cho Trump về hiệp định Paris hơn chuyện bác Phú nhà ta qua