“Happiness is buying more books than you can possibly read”. Vớ được câu này trên Trạm Đọc hay trên tường nhà anh Nguyễn Cảnh Bình không nhớ nữa, cũng lâu lâu rồi, và thấy được an ủi. Được an ủi vì cái tội mỗi lần sà vào hiệu sách Mụ Hoa (Đinh Lễ) là lại